Nr projektu: POIR.03.02.02-00-2609/20-00

 

Tytuł projektu:

„Wdrożenie w firmie GROPAK sp. z o. o. innowacyjnej technologii produkcji foliowych kopert bąbelkowych”

 

Nazwa beneficjenta: GROPAK sp. z o. o.

 

Wydatki kwalifikowane projektu: 954 500,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 524 975,00 PLN

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności oraz wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności poprzez wdrożenie do działalności firmy opracowanej technologii produkcji foliowych kopert wykonanych w całości z folii bąbelkowej.

Zaplanowana do realizacji inwestycja polegać będzie przede wszystkim na zakupie maszyn i urządzeń wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem wykonanych według własnych projektów Wnioskodawcy opracowanych na etapie prac badawczych. Takie działanie pozwoli na stworzenie parku maszynowego wykorzystywanego w procesie produkcyjnym nowego asortymentu produktowego. Konieczne będzie również zaadaptowane całej infrastruktury pod potrzeby specyfiki hali produkcyjnej, w której prowadzona będzie produkcja foliowych kopert.

 

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

 

Okres realizacji projektu: od 2021-10-01 do 2023-06-30